Parabaza

  • Występuje w komedii staroattyckiej.
  • Jest to rodzaj wypowiedzi , kierowanej wprost do widzów, publiczności.
  • Parabazę tworzył występ koryfeusza, który stał na czele chóru.
  • Po nim występował chór.
  • Treść parabazy nie wiązała się tematycznie z przedstawianym spektaklem.
  • Nadawano jej najczęściej charakter satyryczno-polityczny.
  • Za parabazę uznaje się także apel autora utworów dramatycznych, adresowany do odbiorcy.