Nieśmiertelność

Nieśmiertelność to życie wieczne, niepodleganie śmiertelności.

 1. Biblia (Stary i Nowy Testament).
 2. Mitologia (ambrozja i nektar zapewniający nieśmiertelność).
 3. Safona, „Pogarda dla nieznającej poezji”.
 4. Horacy, „Exegi monumentum aere perennius”.
 5. Horacy, „”Non usitata”.
 6. „Żywoty świętych”.
 7. „Legenda o Żydzie – Wiecznym Tułaczu”.
 8. J. Dantyszek, „Poeta poleca Zygmuntowi >Pieśń weselną na ślub Zygmunta z Barbarą<„.
 9. j. Kochanowski, „Muza”.
 10. J. Kochanowski, „Pieśń o dobrej sławie”.
 11. J. Kochanowski, „Pieśń XXIV ks. II”.
 12. D. Naborowski, „Do Anny”.
 13. D. Naborowski, „Cnota grunt wszystkiemu”.
 14. W. Szekspir, „Sonety”.
 15. J. Swift, „Podróże Guliwera”.
 16. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”- „Ajudah”.
 17. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 18. A. Dumas, „Józef Balsamo”.
 19. W. Polidori, „Wampir”.
 20. B. Stoker, „Dracula”.
 21. A. Rice, „Wywiad z wampirem”.