„Lalka” stosunki międzyludzkie i pieniądze

W powieści stosunki międzyludzkie kształtuje pieniądz (czyż dzisiaj nie jest tak samo!). Poprzez pryzmat pieniędzy oceniani i postrzegani przez innych są bohaterowi.  Większość informacji o poszczególnych osobach – czytelnik zyskuje w formie opinii, domysłów, a nawet plotek.

Także i narrator, w wielu częściach wszechwiedzący, nie zawsze bywa obiektywny, w języku którym mówi o poszczególnych postaciach, zawiera też ich ocenę. Warto wspomnieć, że w „Lalce” mamy narrację:

  • z punku widzenia bohatera,
  • narratora wszechwiedzącego,
  • oraz w 1 osobie w „Pamiętniku Rzeckiego”, którego wiedza wyrasta z tego, co sam widział, co usłyszał i czego się domyślił.

To zróżnicowanie perspektyw narracyjnych odpowiada złożoności charakterów opisanych postaci, skomplikowanych stosunków między nimi, co widać szczególnie na przykładzie Łęckiej i Wokulskiego. Ich obraz ciągle się zmienia, zależnie od perspektywy, z jakiej są oglądani, zależnie też od przekonań, sympatii czy pozycji obserwatora.

Pieniądz to jest to, co bohaterów „Lalki” interesuje najbardziej. Ciągle poprzez jego pryzmat oceniają, kalkulują i obliczają, dla wielu to element wręcz obsesyjny i dotyczy to przedstawicieli wszystkich warstw społecznych.

Wystarczy wymienić:

  • bogaci prowadzą szereg transakcji, np. kupują i sprzedają konie czy kamienice i sklepy,
  • Wokulski pomnaża majątek na niezbyt jasnych transakcjach (spekulacjach finansowych),
  • biedni, zmuszeni nieraz sytuacją życiową popełniają czyny hańbiące (prostytutka  Marianna).

Wszyscy, biedni i bogaci, pożądają pieniędzy, mają często bardzo wygórowane żądania, oczekiwania  i marzenia, także i dla Wokulskiego pieniądz to coś,  co nadaje mu wartość.