Niespodziewany [synonimy]

  • Niespodziany.
  • Nieoczekiwany.
  • Zaskakujący.
  • Raptowny.
  • Nieprzewidziany.
  • Natychmiastowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]