Paradoksalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Paradoksalny, sprzeczny z tym, co wydaje się oczywiste, absurdalny, osobliwy.
  • Przeciwstawne:
    • oczywisty,
    • logiczny,
    • bezsprzeczny.