Niespokojnie [synonimy]

  • Niecierpliwie.
  • Nerwowo.
  • Histerycznie.
  • Spazmatycznie.
  • Gorączkowo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]