Niesprawiedliwie [aynonimy]

  • Niesłusznie.
  • Niezasłużenie.
  • Krzywdząco.
  • Bezprawnie.
  • Podle.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]