Nieszczerze [synonimy]

  • Fałszywie.
  • Kłamliwie.
  • Obłudnie.
  • Perfidnie.
  • Podstępnie.
  • Zdradliwie.
  • Zdradziecko.
  • Podle.
  • Po judaszowsku.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]