Nieszczęśnik [synonimy]

  • Biedak.
  • Nieszczęśliw3iec.
  • Bideusz.
  • Biedactwo.
  • Nieboga.
  • Hiob.
  • Cierpiętnik.
  • Ofiara losu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]