Nieśmiałość [synonimy]

  • Wstydliwość.
  • Tchórzostwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]