Nieśmiertelność [synonimy]

  • Niezniszczalność.
  • Wiecznotrwałość.
  • Wiekuistość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]