Nieświadomość [synonimy]

  • Nieznajomość.
  • Ignoranctwo.
  • Nieuctwo.
  • Niewiedza.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]