Nieuctwo [synonimy]

  • Ciemnota.
  • Niewiedza.
  • Analfabetyzm.
  • Obskurantyzm.
  • Mętniactwo.
  • Głupota.
  • Zacofanie.
  • Nieświadomość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]