Niesztampowo

Amerykanie mają swój interes w Europie.