Nietzscheanizm

  • Przekonania filozoficzne niemieckiego filozofa i krytyka kultury F. Nietzschego (1844-1900).
  • Trend w literaturze i filozofii europejskiej przełomu XIX i XX wieku.
  • Doktryna Nietschego patronowała nastrojom nihilistycznym, pesymistycznym i dekadenckim.
  • Intrygowała modernistów i twórców schyłki XIX wieku.
  • Najbardziej znane dzieło filozofa „Tako rzecze Zaratustra” to utwór napisany prozą poetycką.
  • Z niego wynika, że znaczącą kategorią rzeczywistości jest wola mocy, której obrazem jest ideał nadczłowieka.
  • Nadczłowiek to istota , która pragnie czyny, życia autentycznego, narzucenia światu własnego porządku myślenia i działania.
  • Filozof w myśl tej koncepcji zaatakował współczesną kulturę i religię chrześcijańska, które wg niego stały po stronie wszystkiego, co złe i słabe.