Nieufność [synonimy]

  • Rezerwa.
  • Niedowierzanie.
  • sceptycyzm.
  • Podejrzliwość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]