Nieurodzajny [synonimy]

  • Niepłodny.
  • Płonny.
  •  Niewydajny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]