Niewiadomy [synonimy]

  • Nieznany.
  • Bezimienny.
  • Cudzy.
  • Anonimowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]