Niewidocznie [synonimy]

  • Nieznacznie.
  • Niedostrzegalnie.
  • Potajemnie.
  • Nie4postrzeżenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]