Niewiniątko [synonimy]

  • Baranek.
  • Aniołek.
  • Trusia.
  • Skromnisia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]