Niewinność [synonimy]

  • Czystość.
  • Niepokalaność.
  • Dziewictwo.
  • Dziewiczość.
  • Nieskalanie.
  • Bez winy/
  • Uczciwość.
  • Skromność.
  • Kryształ.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]