Niewola [synonimy]

  • Zależność.
  • Okupacja.
  • Jarzmo.
  • Pęta.
  • Jasyr.
  • Kajdany.
  • Więzienie.
  • Przemoc.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]