Niewolnik [synonimy]

  • Jeniec.
  • Branka.
  • Zakładnik.
  • Więzień.
  • Podwładny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]