Niewyraźnie [synonimy]

  • Mgliście.
  • Mętnie.
  • Niejasno.
  • Nieczytelnie.
  • Zamazanie.
  • Blado.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]