Niezadowolenie [synonimy]

  • Niesmak.
  • Zniechęcenie.
  • Nuda.
  • Przygnębienie.
  • Rozczarowanie.
  • Skrzywienie.
  • Nadąsanie.
  • Nadęcie.
  • Nierad.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]