Niewerbalne środki komunikacji

Możemy porozumiewać sie także środkami niewerbalnymi, pozasłownymi (bez mówienia). Wymienić tu możemy:

  • mimikę twarzy mówcy,
  • gestykulację,
  • używanie rekwizytów.

Działania te mają także duża siłę, podobnie jak język.