Język jako narzędzie perswazji

Dzięki językowi przekazujemy informacje, wyrażamy uczucia, a także przekonujemy do własnych racji. Z perswazją mamy wówczas do czynienia, gdy w wypowiedzi językowej dominuje funkcja impresywna.  Perswadując coś pragniemy naszego rozmówcę namówić, przekonać do pewnych rzeczy czy zachowań. Staramy się wówczas wywrzeć wpływ na odbiorcę, by zmienił swą postawę lub działanie. Robić to można wprost lub w formie pośredniej, odwołując się zawsze do emocji i rozumu odbiorcy.

Jeśli zdarzają się przypadki, że ukrywamy sterowanie kimś bez jego zgody, mówimy wówczas o manipulacji językowej.