Niezwykły baner ze słowem „wadmi” [Kielce]

Na ulicy Jagiellońskiej w Kielcach są niezwykłe szkoły, jak informuje reklamowy baner. Jest to Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych dla dzieci z wadami słuchu i mowy. W formie reklamy znalazł się na budynku ogromny baner – niestety – tekst napisano z błędami, ale nikt na to nie zwrócił uwagi. W zachęcie do skorzystania z edukacji w tej placówce użyto słowa „wadmi” zamiast wadami. Źle to świadczy o wykonawcy i odbiorcach (zleceniodawcach) tej pracy. Niedostateczny za taką usługę, pracownikom szkoły udzielamy nagany!