Nike [mitologia]

  • Personifikacja Zwycięstwa.
  • Wg Hezjoda – córka tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks.
  • Należała do pierwszego, starszego od Olimpijczyków, pokolenia bogów.
  • Raczej jest pojęciem niż postacią  mitologiczną czy boginią.
  • Przedstawiana jako młoda kobieta ze skrzydłami u ramion i wieńcem na głowie.
  • Często towarfzyszyła jako atrybut innym bogom.
  • rzymianie identyfikowali ją z Viktorią, której pierwsza świątynia została zbudowana w Rzymie na Palatynie.