„Nowy Testament”

„Nowy Testament” to 27 ksiąg, opowiadających dzieje Chrystusa i Rodziny Świętej, przedstawiający również działalność Apostołów już po śmierci Chrystusa.  Jest wykładnią nauki Chrystusowych.

Do kanonu zalicza się:

  • Księgi Historyczne, składające się z Ewangelii (“radosnych wieści, dobrych nowiny”), spisanych przez św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz czwarta (najbardziej oryginalna i piękna), św. Jana, najmłodszego spośród Apostołów.
  • Dzieje Apostolskie  (relacje z apostolskiej działalności św. Piotra, Apostoła) i św. Pawła z Tarsu (“Apostołem Narodów”, ze względu na  podróże misyjne), przedstawiające rozpowszechnianie się chrześcijaństwa, spisane najprawdopodobniej przez św. Łukasza.
  • Listy Apostolskie, w sumie  21, 14 pisanych przez św. Pawła, a 7 przez innych Apostołów (wówczas listy były gatunkiem bardzo popularnym, budowa listów Pawła miała charakterystyczne części: wstęp, dziękczynienie Bogu, część główna listu – zachęta do życia w wierz, nauka Chrystusowego  orędzia, zakończenie).
  • Księga prorocza, Apokalipsa (objawienie), której autorem  jest św. Jan, ukazująca  przyszłe losy ludzkości i koniec świata.