„Przypowieść o Sodomie i Gomorze”

„Przypowieść o Sodomie i Gomorze” tłumaczy w sposób religijny problem zgładzenia dwóch miast, położonych w okolicach Jordanu. Ich zagładę spowodował kataklizm, a fakt ten znalazł odzwierciedlenie w archeologii.

Opis biblijny mówi o karze za zepsucie obyczajów, do dziś funkcjonuje powiedzenie o  „Sodomie i Gomorze”, co w znaczeniu alegorycznym wskazuje na zamieszanie, bałagan, waśnie, ale także i niemoralne postępowanie oraz rozpustę.