„Przypowieść o robotnikach z winnicy”

  • W przypowieści poznajemy królestwo niebieskie, podobne do gospodarza (gospodarz winnicy – alegoria Boga, robotnicy – grzeszni ludzie).
  • Ów gospodarz zatrudnił do pracy  w winnicy, o różnej porze dnia kilku robotników.
  • Każdemu obiecał po denarze za czas pracy.
  • Przy wypłacie – najdłużej pracujący zaczęli wyrażać niezadowolenie, bo pracując wiele godzin, mieli tę sama zapłatę, co robotnicy pracujący zaledwie godzinę.
  • Patrząc  obiektywnie, w ludzkim wymiarze – można zrozumieć pretensje tych ludzi, ale przecież była umowa, że każdy dostanie denara, czyli gospodarz postąpił sprawiedliwie i zgodnie z umową.
  • Przypowieść obrazuje jednak królestwo niebieskie, gdzie dobroć Boga jest znacznie większa niż  ludzka. Bóg wszystkim wybacza zaprasza do swego królestwa nawet grzeszników,  którzy obcowali z nim bardzo krótko.
  • Królestwo boskie jest darem dla każdego, a nie nagrodą za COŚ.