Wydarzenia kształtujące charakter renesansu

Renesans (odrodzenie) trwał w wieku XIV we Włoszech i na przełomie wieków XV i XVI w krajach Europy Północnej, jego koniec to przełom XVI i XVII wieku.

Znaczące wydarzenia mające wpływ na charakter renesansu:

 • rozpad jedności feudalizmu,
 • utrata części znaczenia potęgi cesarstwa i papiestwa,
 • jednoczenie się „Rozebranych” państw,m takich jak: Polska, Hiszpania, Francja, Szwajcaria,
 • ruchy zjednoczeniowe (np. Włochy),
 • kształtowanie się nowej grupy społecznej – mieszczaństwa,
 • wzrost znaczenia miast,
 • wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej w 1450 roku,
 • wielkie odkrycia geograficzne (Ameryka, Indie),
 • rozwój kultur narodowych, wykształcenie się języków,
 • mecenat,
 • reformacja.