„Stary Testament”

Przedmiotem „Starego Testamentu”  są wydarzenia z czasów poprzedzających przyjście Chrystusa na świat i wykład wiary tzw. Starego Zakonu spisane w 46 księgach.

Zbiór zaczyna Pięcioksiąg,  zwany też Torą, przypisywany prawodawcy i wodzowi narodu izraelskiego, Mojżeszowi. Później następują
między innymi:

  • Księga Psalmów,
  • Pieśń nad Pieśniami,
  • Księga Koheleta,
  • Księga Hioba,
  • Płacz (lamentacje) Jeremiasza.