„Pamiętnik z powstania warszawskiego” [bohaterowie]

Miron
 • Główny bohater i narrator „Pamiętnika…”,
 • Należy go utożsamiać  z autorem,
 • Nie brał udziału w powstaniu,
 • Pomagał transportować rannych,
 • Wspólnie z innymi budował barykady, zdobywał jedzenie i wodę dla rodziny i przyjaciół,
 • Doświadczył grozy walki i nalotów,
 • Ciągle uciekał przed nimi, mieszkał w schronach i ruinach,
 • Był jednym z wielu cierpiących ze względu na powstanie warszawiaków.
Matka Mirona
 • Mieszkała przy Chłodnej 40,
 • Trudniła się szyciem,
 • Ciągle martwiła się losem Mirona,
 • Po upadku powstania wywieziona do Pruszkowa.
Ojciec Mirona
 • Mieszkał z kochanką przy Chmielnej 12,
 • Był działaczem Armii Krajowej (AK),
 • Uczestniczył w akcjach zbrojnych,
 • Fałszował niemieckie zezwolenia na pracę, które pozwalały uniknąć wywózki,
 • Po powstaniu razem z Mironem wywieziony na Dolny Śląsk, potem do Opola, skąd obaj uciekli do Częstochowy.
Zocha
 • Kochanka ojca Mirona,
 • Prowadziła kuchnie dla żołnierzy AK.
Rodzina Mirona
 • Ciocia Józia,
 • Ciotka Uff,
 • Ciotka Limpcia z mężem Stachem, Ryśkiem i babcią Franią,
 • Wuj Stefan,
 • Halina.
Swen
 • Przyjaciel Mirona,
 • W okresie powstania mieszkali wspólnie,
 • Po upadku Swena skierowano do Rzeszy, ale zdołał uciec.
„Babu Stefu”
 • Żydówka, która przez 2 lata mieszkała u Białoszewskich,
 • Dzięki przefarbowaniu włosów i papierom po nieżyjącej Zosi Romanowskiej, a także ogromnej odwadze – ocalała  z warszawskiego pogromu Żydów.
Przyjaciele i znajomi Mirona
 • Teik,
 • Irena P. (koleżanka z tajnych kompletów, na początku powstania Miron mieszkał u niej), Staszek, Jadźka i Heńka Sowy,
 • państwo AD. z córką Basią,
 • tramwajarz z kochanką,
 • pan Woytowicz – znajomy Białoszewskich, organizujący w trakcie powstania, we własnej kawiarni – koncerty.