Obaj

Zarówno Hugo jak i Kołłątaj domagali się reform.