Obciążenie

Anielka miała ciężkie dzieciństwo, bo musiała się uczyć.