Obczyzna [synonimy]

  • Zagranica.
  • Obce strony.
  • Zamorskie kraje.
  • Zesłanie.
  • Wygnanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]