Obdzielać [synonimy]

  • Dzielić.
  • Rozdzielać.
  • Rozdawać.
  • Dawać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]