Obecność [synonimy]

  • Bytność.
  • Przebywanie.
  • Czas pobytu.
  • Byt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]