Obejmować [synonimy]

 • Obłapiać.
 • Czepiać się.
 • Chwytać.
 • Tulić.
 • Przyciskać.
 • Pieścić.
 • Padać w ramiona.
 • Łapać.
 • Zarzucać ręce na szyję.
 • Otaczać ręką.
 • Wieszać się.
 • Otaczać ręką.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]