Obelżywy [synonimy]

  • Obraźliwy.
  • Ubliżający.
  • Zelżywy.
  • Obrażający.
  • Haniebny.
  • Uwłaczający.
  • Hańbiący.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]