Obelisk laserowych technologii metali w Kielcach

Obelisk laserowych technologii metali postawiono na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, tuż obok Centrum Laserowych Technologii Metali, placówki realizującej projekty badawcze,  między innymi na potrzeby przemysłu.  Pomysłodawcą był profesor Henryk Frąckiewicz, twórca technologii kształtowania laserowego metali. Niestety śmierć pomysłodawcy (1999) spowodowała, że pomnik nie został zrealizowany w całości. Stało się to dopiero w 2016 roku, brakujące elementy obiektu, wykonane przy pomocy promienia laserowego,  zaprojektował kielecki rzeźbiarz Sławomir Micek. Informacje o historii pomnika są także na tablicy.