Odchylenie językowe

W Krakowie hejnałuje się co godzinę.