Odmiana czasowników

Czasownik polski ma formy:

  • Osoby – pierwszej, drugiej i trzeciej.
  • Liczby – pojedynczej i mnogiej.
  • Czasu – teraźniejszego, przeszłego i przyszłego.
  • Trybu – oznajmującego, rozkazującego i przypuszczającego.
  • Strony – czynnej, biernej i zwrotnej.
  • Rodzaju czynności (aspektu) – dokonanego i niedokonanego.