Odmienność

 Ptaki bardzo różnią się od gadów – lataniem i budową gęby