Odrodzenie, renesans, humanizm [słów kilka o nazewnictwie]

Odnośnie tej epoki pojawia się kilka terminów:

  • Renesans to troszkę obcobrzmiąca nazwa epoki,
  • Polskim odpowiednikiem (synonimem) jest nazwa Odrodzenie,
  • Była to nowa epoka w dziejach kultury , w której doszło do odrodzenia, odnowienia życia ludzkiego w najważniejszych jego aspektach,
  • Humanizm jest określeniem tego zjawiska, którego mottem uczyniono słowa Terencjusza „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”.
  • Renesans i humanizm stanowiły przeciwieństwo średniowieczność systemu, któremu patronował kościół.