Odruchowo

Mickiewicz opisuje przyrodę ojczystą barwnie, kształtnie i odruchowo.