Ogromna odpowiedzialność

W czasie strajku nauczycieli każdy ma ochotę opowiedzieć o swej odpowiedzialnej pracy i skomentować postępowanie nauczycieli.

Pewien mężczyzna opowiada, że wykonuje pracę grabarza, a na pytanie o tę wyjątkową odpowiedzialność stwierdza: „Na jesieni muszę grabić  liście”.

Praca na cmentarzu zabija chyba myślenie!!!