Ojagros

  • Król Tracji.
  • Uważany przez niektórych za boga rzeki Ojagros w Tracji.
  • Poślubił muzę Kaliope, która urodziła mu Orfeusza.
  • Wg późniejszych pisarzy także Linosa i Marsjasza.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.